Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thỏ đi tắm nắng nhạc thiếu nhi trời nắng trời mưaNhạc thiếu nhi: Trời nắng trời mưa
Trời nắng, trời nắng thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai, vươn vai thỏ dùng đôi tai.
Nhảy tới, nhảy tới đùa trong nắng mới.
Bên nhau, bên nhau, bên nhau ta cùng chơi.

Trời nắng, trời nắng thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai, vươn vai thỏ dùng đôi tai .
Nhảy tới, nhảy tới đùa trong năng mới .
Bên nhau, bên nhau ta cùng chơi .
Mưa to rồi, mưa to rồi mau mau mau chạy thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét