Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Anh Hai Bài hát thiếu nhi hay nhất hát cùng Sukem TVSao mẹ lại sanh anh hai trước mà không phải là sanh con?

Hai cao thật cao, Hai nói ào ào toàn chuyện trên trời dưới ao.
Sao mẹ lại sanh anh hai trước mà không phải là sanh con?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét