Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Cận cảnh múa sư tử �� múa lân �� phun lửa �� đêm trung thuỞ Việt Nam vào dịp Tết Trung Thu có tục múa lân. Ở Miền Bắc Việt Nam thường gọi là múa sư tử (Tiếng Anh: Southern Lion Dance)

#muasutu #mualan #mualanphunlua #tettrungthu #trungthu #demhoitrangram #trungthu2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét